Technické vybavenie

EKG prístroj ELI 230

12-KANÁLOVÉ 10-ZVODOVÉ KĽUDOVÉ EKG, NOVÁ GENERÁCIA OD MORTARY                                   

VLASTNOSTI PRODUKTU:

  • Hodnota bez kompromisu
    EKG ELITM 230 poskytuje úplnú funkčnosť v ultra prenosnej kompaktnej jednotke. Jednoduché pre použitie a bezkompromisné vo vlastnostiach ako je kvalita signálu, presnosť a spoľahlivosť interpretácie EKG, vytlačenie záznamu v plnej veľkosti a oveľa viac.

eli230

CRP prístroj Orion diagnostica:

 

orion

 

Presné stanovenie koncentrácie C-reaktívneho proteínu (CRP) môže mať v klinickej starostlivosti o pacienta s príznakmi infekcie zásadný význam. Test QuikRead go CRP+Hb vám pomôže zamerať sa na pacientov, u ktorých je vhodné nasadiť antibiotickú liečbu. Takisto vám pomôže pri monitorovaní účinnosti liečby.

Koncentrácia hemoglobínu predstavuje dôležitú informáciu o stave pacienta v akútnej aj neakútnej starostlivosti. K zmenám koncentrácie hemoglobínu dochádza pri zmenách zdravotného stavu. Preto je meranie hodnoty hemoglobínu jedným z najčastejšie používaných testov.

Pomocou testu QuikRead go CRP+Hb vykonávaného priamo u pacienta budú už v priebehu vyšetrenia k dispozícii výsledky CRP i Hb, na základe ktorých bude možné efektívnejšie stanoviť liečbu.

 

MESI ABPI MD

abpi

Novinka v našej ambulancii:

ABI prístroj na meranie indexu - jednoduché a rýchle stanovenie chronickej ischemickej chooroby dolných končatín.

ABI index je definovaný ako pomer krvného tlaku meraného na dolnej končatine (členku) a krvného tlaku meraného na hornej končatine. 

Znížený tlak na dolných končatinách sa vyskytuje pri ischemickej chorobe dolných končatín. ABI index je tak dôležitým  rizikovým markerom ischemickej choroby dolných končatín a predpovedá pravdepodobnosť výskytu srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody. 

Stanovenie ABI indexu je jednoduché. Pacient je vyšetrovaný poležiačky po niekoľkominútovom upokojení. 

Na meranie tlaku sa použijú manžety, ktoré sa nasadia na horné a dolné končatiny a zmerajú hodnoty systolického tlaku. ABI index stanovujeme pre každú dolnú končatinu zvlášť, pričom  do čitateľa zlomku sa vkladá nameraná hodnotu na členku, do menovateľa VYŠŠIA hodnota systolického tlaku z hornej končatiny (nerozhoduje či ľavej alebo pravej).  Normálna hodnota ABI indexu je 1-1,29 (tlak na členkoch je vyšší ako tlak na ramene). 

Hraničná hodnota ABI indexu  – 0,9 –0,99(odporúčané je sledovanie pacienta a opakovanie merania). 

Patologická hodnota ABI indexu–pod 0,9 je indikátor prítomnosti ischemickej choroby dolných končatín (ICHDK). Platí, že čím nižšíABI index, tým vyššie riziko kardiovaskulárnej morbidity a mortality. 

Znížená hodnota je teda aj významným prediktorom zvýšeného kardiovaskulárneho rizika–úmrtia, ischemickej choroby srdca a nedokrvenia mozgu.

Ťažké formy ICHDK s výrazne  zníženým ABI indexom (pod 0,5) sú spojené až s 15- násobne zvýšeným rizikom mortality.

 

 

iFOB vyšetrenie:

Okultné krvácanie do tráviaceho traktu je definované ako krvácanie, o ktorom pacient nevie. Samotné okultné krvácanie nie je ochorenie, ale môže byť príznakom ochorenia  tráviaceho traktu.

Normálne fyziologické krvácanie do tráviaceho traktu je u zdravých osôb minimálne. Koncentrácia hemoglobínu v stolici sa líši v závislosti na pohlaví a veku – u mužov je vyššia než u žien a u oboch pohlaví sa s vekom zvyšuje. Silnejšie krvácanie môže byť skryté v stolici. Testy určené na detekciu okultného krvácania vo vzorkách stolice poskytujú informácie o nadmernom krvácaní do tráviaceho traktu a tým upozorňujú na nutnosť dôkladného vyšetrenia pacienta, obvykle kolonoskopiou.

QuikRead go iFOBT je imunochemický test určený na detekciu a kvantitatívne stanovenie okultného krvácania vo vzorkách ľudskej stolice v prípadoch suspektného krvácania z dolnej časti tráviaceho traktu. Meranie sa vykonáva na prístroji QuikRead go, ktorý je prepojiteľný so systémami NIS/LIS.

QuikRead go iFOBT je imunochemický test určený na detekciu a kvantitatívne stanovenie okultného krvácania vo vzorkách ľudskej stolice v prípadoch suspektného krvácania z dolnej časti tráviaceho traktu. Meranie sa vykonáva na prístroji QuikRead go, ktorý je prepojiteľný so systémami NIS/LIS.